Lærervejledning - Dronen reddede mit liv

Materialet er skræddersyet som fællesfagligt forløb for fagene fysik/kemi, biologi og geografi. I løbet af 7.-9. klasse skal naturfagene samarbejde om mindst seks fællesfaglige undervisningsforløb, som det fremgår af læseplanerne for de tre fag, og som munder ud i naturfagsprøven - den fælles prøve for de tre fag.

 "Dronen reddede mit liv" knytter sig direkte til fokusområdet Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår. Der er fokus på teknologiforståelse, og hvordan teknologi kan være med til at løse problemer for mennesker. I det foreslåede undervisningsforløb er der forslag til problemstillinger og arbejdsspørgsmål.

Materialet kan bruges i sin helhed eller delvis i de enkelte naturfag. Nogle af de 8 film fokuserer på landets geografi og naturforhold, men rummer også andre tværfaglige muligheder, da det inddrager samfundsfaglige og historiske synsvinkler. Det kan derfor også indgå i projektforløb og den obligatoriske projektopgave i 9. klasse.

Den 19-årige rwander Arnaud tager os i dette undervisningsmateriale på en spændende tur til Rwanda.

I Rwanda har man taget et enestående og nyskabende teknologisk skridt ved at anvende droner til at bringe blod ud til landets hospitaler. I et bjergrigt land med svært fremkommelige veje har det betydet, at man på 30 minutter kan levere blod til halvdelen af landets hospitaler og klinikker til akut blødende patienter. På den måde har man skabt store fremskridt i landets sundhedssystem, hvilket har været medvirkende til en enorm stigning i gennemsnitslevealder og stærkt faldende børnedødelighed.

Det er en unik og positiv fortælling om et land, der indtil for få årtier siden var et Afrikas fattigste og mindst udviklede og mest kendt for folkedrabet i 1994, hvor et sted mellem 800.000 og én million mennesker blev slagtet i en etnisk konflikt. I dag er landet i rivende udvikling på de fleste områder og ses af mange som et mønstereksempel på udvikling og fremskridt. Her spiller den bevidste og innovative satsning på teknologi en afgørende rolle.

Materialet giver under alle omstændigheder et helhedspræget perspektiv på teknologiens betydning for befolkningen og udviklingen i Rwanda, idet det ikke kun handler om den tekniske side af sagen og indsigt i droneteknologi. Det giver også indblik i livet i et uland gennem den unge, videbegærlige hovedperson Arnaud og dermed identifikationsmuligheder for eleverne.

Det er en positiv fortælling, hvis formål også er bearbejde elevernes holdninger om Afrika som et kontinent, man mest forbinder med nød, fattigdom og problemer. Arnauds begejstrede tilgang til teknologien skulle gerne give inspiration til at øge interessen for teknologi og naturvidenskab og til en bevidstgørelse af, at mennesker - og også eleverne selv - har handlemuligheder i forhold til at løse verdens problemer.